Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Spišsko-šarišské medzihorie » turistika » miesto

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Miesto v Spišsko-šarišské medzihorie

V Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Nižné Rovné, Pod Briežkami, Šoltýsová, Nad stálom, Červená hora, Rúrky, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Cigánska osada, Lúčka-Potoky, Zadný lán, Nad kostolom, Pod palenicu, Zadné podiely, Nižne záhumnie, Nad kruľakami, Cemjata, Surdok, Kapustnice, Na zámok, Záhumienok, Močidľany - intravilán, Na šivare, Funduše, Tably, Kameňolom, Niže dediny, základná, Košúvka, Zadné Pojaky, Rovenky, Peniažková, Zadky, Pod Javornou, Šomka, Pred Šomou, Kozelec, Obšáre, Smočia diera, Kamence, Za mlyn, Zátoka, Budzín, Malá hora, Za haťou, Medzi bachty, Pod záhradami, Pod stredným hrbom, Na krivé, ZO Malina, Rátky, Medzi jarky, Predné pole, ZO Kalina, ZO Ontário, Schodný vrch, Veľký Sordok, Polianky, Mlynský náhon

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 2 z 17

Vyšná roveň, Michalka, Roztoky, Sadky, Veľká Michalka, Michalková, Nad sadmi, Na hliník, Hlincovec, Vlčia stráň, Tabličky, Malá Michalka, Brehy, Briežky, Nad Hájom, Pod hájom, Uboč, Tretie-víčky, Nad STS, Dlhé, Horné taviľky, Pusté pole, Tŕnie, Sekera, Medzi cestami, Úboč, Grigerovo, Stráne, Pod Hačavou, Štepnik, Giraše, Pod Pachmaľom, pod Makom, Hosáky, Medzi jarky, Tanorok, Vyšné rovné, Pusté Pole, Pod močiarmi, Stredné pole, Paprička, Babia hora, Pachmaľ, Pojaky, Močiare, Jur, Varojďák, Vedelej, Doliny, Zlaté, Rúbaniská, Stredná hora, Ukole, Predné hony, Za pustým hradom, Okrúhla, Nad Hančovou, Bane, Lipie, Na úbočí

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 3 z 17

Okrúhly kopec, Pred skalkou, Mihoučák, Lósy, Poľanky, Gelharová, Noviny, Zadné chotáre, Spodné taviľky, Nižná Polianka, Modrene, Utra na ulici, Pod pálenicou, Dolinky, Dražiska, Kozia hora, Kvákov, Gregorovská roveň, Olšavec, Kapustnice, Pod domky, Uzovský vrch, Uzdanka, Dlhý kopec, Pod Rajčuľou, Lán, Za Koryto, Ornatov, Dolina, Ostrý hrb, Vyšné potoky, Predný les, Vyšné a nižné kaplne, Vyšná Levkovská, Fedorová, Kočerhová, Kuchynské riadky, Pitroviany, Chrenová hora, Tabelky, Pod hačou, Telky, Nižná hora, Vápenné, Medzi brehy, Koryto, Pod skalkou, Rovianky, Strážka, Lajoška, Nad Švárnou, Pod lesom, Utra, Malé Dubné, Za Rebrom, Dlhé a široké, Pod Rakovou, Lúky, Vityvky, Vesne

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 4 z 17

Moďoroš, Do Lávok, Pastvisko, Pod skalami, Pod Domkovou, Vápenec, Ostrička, Od Čirča, Požiarovec, Vyšná Polianka, Pod Charasovskou, Rušinovec, Sosník, Vrch, Potôčky, Chrenová, Pod Hájom, Husárová, Velké zeme, Vyšná hora, Pod vývozom, Veľký Lipník, Kopanč, Konopiská, Mrazovec, Pod Dubným, Košariská, Dubov, Pod Kyčerou, Šofrance, Zemičky, Lužok, Pod Šťavou, Krátka, Honíky, Stráne, Nižné potoky, Upravovňa vody, Smrečiny, Vlčia diera, Nad brehmi, Hranica, Pomirky, Pod Tanorkom, Háje, Ždiar, Benik, Goduša, Pod Rebrom, Pod Veľkou horou, Sitárska, Za Skalkami, Pod Hrbom, Košariská, Nad Rovňami, Pod stavom, Šťava, Vršok, Pod Dubie, Ponad Dubné

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 5 z 17

Pod Semeru, Konopiská, Vyšné balaže, Degeše, Huž, Nad ketele, Okrúhla, Birce, Brehy, Pod Havaškou, Kapustnice, Spálenice, Havaška, Ferkalovka, Homolka, Slaná voda, Kamenec, Veľká kamenná, Kostolná, Lány, Konopiská, Šípka, Sloboda, Pod močiare, Heitky, Zadne podiely, Nový sad, Nad Háj, Na sypanec, Za majerom, Doliny, Dvorského dol, Buchtica, Skala, Zadné mláky, Na máje, Cerešienka, Bukovec, Havranova, Pod panskými lúkami, Olšinky, Pod Krivým, Pod dubinou, Na Príval, Pod Sadmi, Za križom, Za plankou, Pod žliabky, Vyše vsi, Pažerná, Pastovník, Pod Adamovou horou, Krivé, Andrejov dol, Pod vrchmi, Okruhla, Stráň, Naled, Nad rytie, Hrachovisko

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 6 z 17

Hlasnica, Rovné, Križnice, Pastiersky dol, Horekonce, Kotliská, Nad mníšskym, Na vrch, Paseky, Slobody, Vyšne lány, Hájnica, Vyšné záhumnie, Lenk, Horná, Za žľabom, Od Chotára, Za dolinou, Kruhy, Na mláky, Úboč, Predné nad Kapúňom, Zellard, Malý Bukovec, Potôčkový vrch, Nad brižky, Roveň, Nad pánske lúky, Na sčavke, Pekľanské lazy, K púňom, Holina, Hrb, Na Mokrici, Ranč, Rury, Kabátky, Na kruh, Pod Suchým lesom, Losy, Roveň, Sýkorka, Nad hliníkom, Predné mláky, Zadné hony, Pod Červenou horou, Kamence, Kapanoš, Desaťkorcové, Humraj, Mníšske, Lazinky, Mravenisko, Perdač, Modrínok, Na Gidovo, Dubinky, Starý hon, Rybníky, Pod Pasekami

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 7 z 17

Lucinky, Kromlov, Na Klín, Za Červenou horou, Pod pasekami, Lúčne zeme, Stredný breh, Lazy, Les, Na kostolnú, Rovné, Na brodku, Hariská, Pri unofroku, Močiare, Od hniezdneho potoka, Škôlka, Za sosninami, Jedľovec, Medzi lipníkmi, Herlín, Za Svinkou, Na pastinek, Hliniky, Nad svätou Annou, Kobarč, Potôček, Nad majerom, Od zadných potokov, Kivark, Šibenična hora, Dilongy, Pomedzi skalky, Niže dediny, Na prídole, Ponad Roveň, Medze, Sarneckého vrch, Renčava, Krenčovka, Nad kobarčom, Od jarabinského chotára, Pod štokom, Stredné pole, Nad mlynom, Pri zadných potokoch, Gargošovka, Litmanovská, Nad potočkom, Komrov, Ždiare, Skalky, K zadným potokom, Nad krenčovku, Uhliská, Rovinky, Zapadlisko, Do predného lesa, Nad štokom, Nad černačom

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 8 z 17

Glavová, Na Bernátku pri Kútoch, Jarabinska, Čapka, Skalka, dolina Čierny Močiar, Stredné lazy, Talár, Kapustnica, Rovinky ku Novej Ľubovni, Hajtovky, Čoliská, Lósy, Na Grunde, Liščie, Pod kovancom, Nad kovancom, Stadliská, Ružová hora, Barčkova, Rovné, Flubarg, Kapustnice, Psiarina, Roveň, Pod obrazok, Šalgov, Dlužiny, Kotliny, Do jasenu, Do uhliska, Grófsky les, Nižné medze, Sandarová, Zadné medze, Do korytna, Gate, Mokré luky, Za vrchom, Pajung, Kopaniny, Vyšné žľaby, Dolina, Buchlica, Za Hombarg, Pod Pustou horou, Krivule, Modreniny, Brehy, Baňa, Za brezu, Grófska, Osičie, Lány, Za stodolu, Za Dankovcami, Stredné pole, Adamová, Cubrík, Čierne Ošiny

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 9 z 17

Za hlbokým, Čižmárovce, Kamence, Hombarg, Sekere, Hora, Nad studienku, Húšťava, Mašlejky, Lysá hora, Hora, Pod Osičím, Tassa, Pri dedine, Kozia hora, Hojnik, Grófska lúka, Rakovky, Nad Kamennú studňu, Pred hlbokým, Osemprútie, Priečky, Dolky, Medzi Jarky, Nižný kamenec, Prílohy, Pavlišov, Veľké lúky, Dolina, Hrabecuvka, Kruch, Na hline, Malé, Mesaroš, Vyšný kamenec, Lazy, Dolinky, Bačička, Popod Pavlišov, Ornice, Pod Kobyliou horou, Na slupcu, Za hlinu, Na Brehu, Bykoš, Pod Predným Lesom, Nižne gelbeše, Pod krakovcom, Medvedia, Komárnica, Žliabky, Zadne gelbeše, Medzi hurkami, Pod hlinu, Lazy, Predne gelbeše, Vypalenica, Záhumienky, Priehyba, Čeršľa

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 10 z 17

Kapustniská, Pod zámkom, Hradisko, Lemešanská, Kút, Prehlbené vrchy, Pod lazmi, Dielniky, Oľšiny, Pod Bereniaš, Na Lipianskej, Strembašovka, Korytna, Pod kozim harbom, Bocková, Kukuk, Do kopca, Stará draha, Pod čelom, Pod barbaričku, Bučkov lazík, Lapanč, Močiar, Pri jutroch, Nižný bankut, Pod Pachmatom, Dlhé, Ku kanálu, Štvrťky, Kozí rožok, Pod brezinky, Na hrbe, Vyšný Bankut, Od chotara, Pri rybníčku, Okolo Ostrej Hurky, Chmelník, Pod Sosnami, Vyšný Bankút, Na čelo, Hlinisko, Za pasekou, Ponad bučiny, Poľianky, Fuksov Laz, Ostrý hrb, Pasienky, Farská dolina, Stredné lúky, Žľabina, Zabalovička, Močiare, Pod Grap, Pod Dubom, Notarske, Zajacovka, Kozi harb, Galová, Cikora, Oblysok i Lespedár II

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 11 z 17

Od duba, Popod dielnice, Dlhé stajne, Rovinky, Pri hati, Horné rovne, Čertova skala, Zalamoviská, Nad Sosienkami, Pri ostrej hurke, Hájny les, Stredný hrb, Za horou, Pod Skalkou, Brezianky, Košalkov kút, Suchá, Oblysok, Nad studienkou, Lazy, Vyšne gelbeše, Lipy, Šibeň, Močidla, Stredná výška, Kliny, Za krížom, Za lánom, Tichý les, Baškov háj, Na horách, Kantorské, Povrazy, Hlinik, Pod Babuškami, Dolné lúky, Pašník, Na Doline, Sosny, Na horu, Šípová dolina, Pod Plavecké, Konské, Zákutie, Hromošík a Popov laz, Laziny, Nižné luhy, Lieskovce, Holý grúň, Na horu, Farská lúka, Chotárna úboč, Letovisko, Kovanec, Zadný kopec, Stredná hora, Medzi potokmi, Ostrý kamienok, Lány, Jasienok

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 12 z 17

Šajba, Pod sosnami, Pastierske, Chabznák, Kolárove, Dedinská voda, Pisarská dolina, Za horou, Grajnica, Na pustovníkove, Makovica, Stupákova poľana, Zimná hora, Prašnica, Sobkov kút, Ku kamennej studni, Stedná úboč, Na čertešik, Na želiarky, Pod Michalkou, Na potrhanú, Vyšné Kamence, Povrázky, Nižný Bankút, Popod zimné, Danie Lazy, Za Chovaničom, Za poľanou, Pri kamenolome, Predný Oblaz, Stredné, Kolačkova, Feckov vrch, Červená voda, Tabuľa od lánov, Rúbaniská, Pri kríži, Poľová, Pred voľou, Vyšná roveň, Široké, Roveň, Diery, Kliny, Na čerešne, Lovecký vrch, Úbočie, Záhumienok, Kupeľný háj, Predná úboč, Casté, Stredná hora, Pri jazere, Za humnami, Pod Komárom, Marmont, Pastierske, Košariská, Vysoký oblaz, Pod lazami

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 13 z 17

Dolky, Na mlákach, Halkov breh, Pisarský vrch, Soliská, Gontove, Chotárne, Rindošov kút, Jeruzalem, Za starým mlynom, Na brezianky, Pod modraňom, Jelení vrch, Horné križovatky, Vyšná Roveň, Hôrka, Dolné rovne, Dolina, Pod zámok, Na slané mláky, Výmoly, Pod rúbaň, Stračí hon, Pasienky, Zadný Oblaz, Nad výšnymi lúkami, Huby, Pod vrchom, Lysá poľana, Zadný veľký breh, Nad teheľnou, Pod hájenkou, Za farou, Potôčik, Oblysok i Lespedar I, Smušky, Sinavereše, Pod teheľnou, Bystrica, Poľana, Hraničné, Šandorov laz, Doliny, Sidorová, Úzke, Losy, Predný veľký breh, Chotarný vrch, Ganzúr, Úboč, Pod Vysokou horou, Zadné svahy, Dedinská voda, Dolinky, Lúčny vrch, Sedliacka roveň, Nižná Roveň, Vyvýšené rovne, Čierna voda, Kamence

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 14 z 17

Nad ploty, Koreniny, Na zadné skaly, Pod Bukovinou, Za mostíkmi, Vápenisko, Kapušianské hony, Nižné Lučianske, Doliny, Bzdírky, Mláčky, Cepové lazy, Pastovník, Močidľanská roveň, Vyšné Lučianske, Sklady, Roven Prava, Požáre, Brezový hon, Uhliská, Zadná Dubina, Pastovník, Trniny, Brodky, Michľovec, Sultanka, Vašalaty, Poľana, Stáje, Na vrch, Sykorov, Priečka, Vrchy, Stráň-Háj, Karpec, Na úžine, Povrazy, Pod Javorinkou, Šimoláz, od Rožkovianského, Krčmársky vrch, Bajov, Pod Sosnamy, Pod mlákou, Pod Strážou, Chotárne, Dúbravka, Žurá lúka, Ivanky, Funduše, Kicúrky, Vyšná roveň, Čílske, Segedovský vrch, Štipakov, Grupa, Bartošov, Dorucka, Bančík, Nad Grodek

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 15 z 17

Táliky, Mlyniská, Nad Huščák, Noviny, Fedina, Kútiky, Rovné, Popolkova, Farské, Do lipia, Poporciny, Trnky, Nad liehovarom, Teľky, Krivany-Putnov, Uboč, Soví diel, Pod Vánkovec, Dlhé, lesná školka, Buková hora, Nad Imunou, Veľký breh, Rúry, Mlyn, Roveň pod cestou, Gazdovská Hora, Úboč, Komárov vrch, Malá Svinka, Parlaby, Očop, Prašnica, Na lúčkach, Rybník, Nad sadom, Nad uhliarkou, Zadné hony, Vojtuvky, Lipie, Predný Bandovec, Pod zámočkom, Lazy, Nad Hájnicou, Na Strednej hore, Pod čelakom, Veľká Sovarňa, Beskyd, Hrádok, Smrečina, Na Goldu, Poza mlynské, Na nižnej tabuli, Carinka, Lázky, Kamenčík, Široké pole, Kotlaričky, Stredný láz, Za múrom

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 16 z 17

Pod Kunošom, Hora, Za starým mlynom, Grófske Poporciny, Dlhé pole, Funduše, Pod Borsučiny, Široká, Oselníky, Hoľcia, Polojová, Bikvej, Hrkálky, Repiská, Zadný Hušč, Pasternik, Pri Ivanke, Okrúhle, Miženkové kriačky, Jančovka, Jutrá, Indičov, Úboč, Časť, Za cintorínom, Ortáš, Diely, Pod Putnou, Jamy, Mokriny, Kapustnice, Výhon, Na dolinky, Nad Martincom, Rúbanisko, Popričky, Močiar, Klin, Močidlanská, Dlhá nivka, Medzi vodami, Nad cestou, Lazy, Za Dobošom, Ku roscocháču, Tolky, Planečka, Pod Martincom, Tehelňa, Sypký Hrbok, Veľký Domšan, Miľava, Ortovisko, Za Hromovcom, Vimbarek, Za horou, Pod Skalkou, Kunoše, Dlhé pole, Za Kopancom

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 17 z 17

Na hostinec, Bukovina, Tolhajisko, Lenarčík, Úboč, Sedem prútov, Antošovky, Vrch, Zadný jarok, Nad povrazmi, Roveň Pravá, Hosčišuv, Hudačka, Uhlisko, Šajby, Stráne, Dúbrava, Malé kúty, Ortovisko, Starý Poprad, Kúty, Ortáš, Perdáč, Nad hradskou, Vyhliadka, Vtáčí hon, Močiar, Zadné hory, Kamence, Pod Kakovom, Malý Domšan, Diel, Na Čertine, Zadné Petrovce, Roveň, Pod baňou, Karniže, Lazy, Zámoček, Laziky

Podobné, Spišsko-šarišské medzihorie:

2122x turistika, 1576x miesto, 116x orientačný bod, 104x turistické informácie, 85x strom, 59x prístrešok, altánok, 38x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x chranený strom, 26x orientačná mapa, 22x studňa, 18x poľovnícky posed, 8x atrakcia, 2x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spissko-sarisske-medzihorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.