Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Spišsko-šarišské medzihorie » turistika » miesto

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Miesto v Spišsko-šarišské medzihorie

V Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Pod Briežkami, Nižné Rovné, Nad stálom, Šoltýsová, Červená hora, Rúrky, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Cigánska osada, Lúčka-Potoky, Zadný lán, Nad kostolom, Zadné podiely, Pod palenicu, Nižne záhumnie, Cemjata, Nad kruľakami, Surdok, Na zámok, Kapustnice, Funduše, Záhumienok, Na šivare, Močidľany - intravilán, Niže dediny, základná, Tably, Kameňolom, Rovenky, Košúvka, Zadné Pojaky, Peniažková, Zadky, Pod Javornou, Šomka, Pred Šomou, Obšáre, Kozelec, Zátoka, Za mlyn, Smočia diera, Kamence, Budzín, Malá hora, Medzi bachty, Za haťou, Na krivé, Pod stredným hrbom, Pod záhradami, Rátky, ZO Malina, Medzi jarky, ZO Kalina, Predné pole, ZO Ontário, Veľký Sordok, Schodný vrch, Polianky, Mlynský náhon

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 2 z 17

Briežky, Malá Michalka, Vlčia stráň, Tretie-víčky, Michalková, Brehy, Veľká Michalka, Nad sadmi, Gregorka, Sadky, Háj, Tabličky, Na hliník, Hlincovec, Roztoky, Pod hájom, Nad Hájom, Vyšná roveň, Uboč, Michalka, Rúbaniská, Stredné pole, Pusté Pole, Medzi jarky, Ukole, Nad STS, Pod močiarmi, Zlaté, Vinica, Vyšné rovné, Pod Pachmaľom, Stredná hora, Doliny, Pojaky, Paprička, Tanorok, Horné taviľky, Giraše, Pachmaľ, Grigerovo, Predné hony, Sekera, Močiare, Pod Hačavou, Babia hora, Úboč, pod Makom, Tŕnie, Dlhé, Štepnik, Jur, Hosáky, Varojďák, Stráne, Pusté pole, Vedelej, Medzi cestami, Lúky, Do Lávok, Uzovský vrch

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 3 z 17

Lajoška, Za Rebrom, Pod Rakovou, Olšavec, Koryto, Nad Hančovou, Na úbočí, Vyšná Polianka, Pastvisko, Za Koryto, Dlhé a široké, Okrúhly kopec, Pod lesom, Utra, Nižná Polianka, Fedorová, Mihoučák, Tabelky, Vápenné, Malé Dubné, Vityvky, Ostrička, Pred skalkou, Vyšná Levkovská, Velké zeme, Dražiska, Dlhý kopec, Pod domky, Kozia hora, Predný les, Uzdanka, Kuchynské riadky, Strážka, Rovianky, Lán, Za pustým hradom, Vesne, Pod pálenicou, Dolinky, Rušinovec, Sosník, Noviny, Pod skalkou, Chrenová, Vápenec, Od Čirča, Pitroviany, Pod vývozom, Vyšné a nižné kaplne, Kopanč, Nad Švárnou, Kočerhová, Okrúhla, Poľanky, Husárová, Vrch, Lósy, Medzi brehy, Chrenová hora, Zadné chotáre

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 4 z 17

Pod Hájom, Modrene, Veľký Lipník, Dolina, Pod hačou, Lipie, Spodné taviľky, Ornatov, Potôčky, Požiarovec, Pod Charasovskou, Nižná hora, Kapustnice, Pod skalami, Moďoroš, Bane, Vyšné potoky, Ostrý hrb, Kvákov, Vyšná hora, Pod Domkovou, Pod Rajčuľou, Gregorovská roveň, Telky, Utra na ulici, Gelharová, Goduša, Konopiská, Pod Dubie, Pod Tanorkom, Ždiar, Nad brehmi, Smrečiny, Krátka, Mrazovec, Za Skalkami, Šťava, Košariská, Nižné potoky, Vlčia diera, Pod Veľkou horou, Stráne, Lužok, Ponad Dubné, Pomirky, Košariská, Nad Rovňami, Dubov, Honíky, Pod Hrbom, Vršok, Upravovňa vody, Šofrance, Pod Dubným, Háje, Pod stavom, Hranica, Benik, Pod Šťavou, Zemičky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 5 z 17

Sitárska, Pod Rebrom, Veľká hora, Pod Kyčerou, Ferkalovka, Okrúhla, Degeše, Havaška, Homolka, Nad ketele, Huž, Birce, Pod Havaškou, Pod Semeru, Brehy, Kapustnice, Vyšné balaže, Konopiská, Spálenice, Sloboda, Veľká kamenná, Za majerom, Hlasnica, Naled, Pod Adamovou horou, Kamenec, Nad mníšskym, Chrasť, Krivé, Heitky, Vyše vsi, Za plankou, Pastovník, Pažerná, Zadne podiely, Vyšne lány, Za križom, Lány, Pod močiare, Na Príval, Hrachovisko, Dvorského dol, Bukovec, Nový sad, Pod dubinou, Pod vrchmi, Nad rytie, Kostolná, Hájnica, Na máje, Slobody, Šípka, Andrejov dol, Doliny, Olšinky, Konopiská, Na sypanec, Horekonce, Zadné mláky, Stráň

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 6 z 17

Pod žliabky, Havranova, Paseky, Pod Krivým, Okruhla, Pastiersky dol, Rovné, Pod panskými lúkami, Kotliská, Slaná voda, Buchtica, Cerešienka, Pod Sadmi, Na vrch, Nad Háj, Križnice, Skala, Lenk, Na mláky, Hariská, Sýkorka, Lúčne zeme, Kruhy, Kamence, Perdač, Kabátky, Roveň, Vyšné záhumnie, Na sčavke, Humraj, Stredný breh, Na Gidovo, Horná, Za žľabom, Lazinky, Mravenisko, Rury, Úboč, Pekľanské lazy, Za dolinou, Desaťkorcové, Nad brižky, Lazy, Potôčkový vrch, Zellard, Losy, Kromlov, Starý hon, Holina, Ranč, Pod Červenou horou, Nad hliníkom, Zadné hony, Na Mokrici, Nad pánske lúky, Na Klín, Modrínok, Na kostolnú, Hrb, Kapanoš

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 7 z 17

Na kruh, Od Chotára, Predné nad Kapúňom, Pod Suchým lesom, K púňom, Roveň, Na brodku, Homôľka, Predné mláky, Malý Bukovec, Lucinky, Pod Pasekami, Les, Za Červenou horou, Rovné, Pod pasekami, Dubinky, Mníšske, Rybníky, Pod štokom, Lazy, Dilongy, Gargošovka, Sarneckého vrch, Nad svätou Annou, Niže dediny, Pri unofroku, Šibenična hora, Hliniky, Ždiare, Medze, Močiare, Pomedzi skalky, Kivark, Na prídole, Ponad Roveň, Jedľovec, Potôček, Od jarabinského chotára, Skalky, Nad potočkom, K zadným potokom, Od hniezdneho potoka, Hrnčiarska, Za Svinkou, Medzi lipníkmi, Litmanovská, Nad majerom, Stredné pole, Komrov, Za sosninami, Pri zadných potokoch, Od zadných potokov, Renčava, Háj, Krenčovka, Nad kobarčom, Na pastinek, Kobarč, Škôlka

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 8 z 17

Nad mlynom, Herlín, Vyšné žľaby, Do jasenu, Rovinky, Do predného lesa, Za Hombarg, Krivule, Nad krenčovku, Kapustnice, Za vrchom, Hajtovky, Pod obrazok, Skalka, Pod kovancom, Sandarová, Barčkova, Nad kovancom, Do korytna, Kopaniny, Zadné medze, Do uhliska, Brehy, Liščie, Pajung, Baňa, Čapka, Grófsky les, Nižné medze, Rovinky ku Novej Ľubovni, Jarabinska, Gate, Rovné, Stadliská, Flubarg, Ružová hora, Uhliská, Stredné lazy, Kotliny, Čoliská, Lósy, Psiarina, Zapadlisko, Šalgov, Buchlica, Nad štokom, Talár, dolina Čierny Močiar, Roveň, Kamenná, Na Grunde, Modreniny, Lazy, Dolina, Kapustnica, Mokré luky, Dlužiny, Glavová, Na Bernátku pri Kútoch, Nad černačom

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 9 z 17

Pod Pustou horou, Hojnik, Grófska, Hora, Nad studienku, Čierne Ošiny, Priečky, Za stodolu, Hrbok, Stredné pole, Hora, Za hlbokým, Osičie, Prílohy, Veľké lúky, Čižmárovce, Za brezu, Nad Kamennú studňu, Pred hlbokým, Medzi Jarky, Nižný kamenec, Za Dankovcami, Rakovky, Sekere, Mašlejky, Pavlišov, Pod Osičím, Adamová, Cubrík, Lány, Grófska lúka, Kozia hora, Pri dedine, Tassa, Zlatá Hora, Lysá hora, Húšťava, Kamence, Osemprútie, Dolky, Hombarg, Na slupcu, Kukuk, Hrabecuvka, Pod kozim harbom, Žliabky, Prehlbené vrchy, Kruch, Štvrťky, Komárnica, Pod brezinky, Dolina, Kozí rožok, Lapanč, Pri rybníčku, Bačička, Bučkov lazík, Pod lazmi, Korytna, Dielniky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 10 z 17

Vyšný Bankut, Medvedia, Oľšiny, Na hrbe, Lazy, Vyšný kamenec, Kapustniská, Čeršľa, Zadne gelbeše, Okolo Ostrej Hurky, Ku kanálu, Nižný bankut, Bykoš, Pod Pachmatom, Záhumienky, Za hlinu, Bocková, Pri jutroch, Pod krakovcom, Priehyba, Močiar, Na Brehu, Lazy, Pod Bereniaš, Strembašovka, Medzi hurkami, Vypalenica, Pod Kobyliou horou, Stará draha, Kút, Nižne gelbeše, Pod čelom, Do kopca, Popod Pavlišov, Hradisko, Na Lipianskej, Na hline, Pod hlinu, Mesaroš, Chmelník, Ornice, Dolinky, Lemešanská, Pod barbaričku, Malé, Dlhé, Pod zámkom, Predne gelbeše, Pod Predným Lesom, Od chotara, Žľabina, Hájny les, Stredná výška, Suchá, Na čelo, Tichý les, Nad studienkou, Pod Babuškami, Močidla, Fuksov Laz

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 11 z 17

Ponad bučiny, Zákutie, Sosny, Holý grúň, Nad Sosienkami, Zabalovička, Hlinisko, Oblysok i Lespedár II, Oblysok, Dlhé stajne, Lazy, Šípová dolina, Košalkov kút, Lieskovce, Stredný hrb, Stredné lúky, Pod Skalkou, Popod dielnice, Za krížom, Pod Grap, Cikora, Na horu, Lipy, Baškov háj, Nižné luhy, Pašník, Laziny, Za lánom, Pod Sosnami, Brezianky, Zajacovka, Na horu, Kantorské, Poľianky, Čertova skala, Pod Dubom, Pri hati, Ostrý hrb, Notarske, Hromošík a Popov laz, Dolné lúky, Farská dolina, Pri ostrej hurke, Galová, Zalamoviská, Od duba, Hlinik, Pasienky, Kozi harb, Močiare, Za pasekou, Vyšne gelbeše, Na horách, Šibeň, Pod Plavecké, Vyšný Bankút, Povrazy, Rovinky, Kliny, Za horou

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 12 z 17

Na Doline, Konské, Horné rovne, Zadné svahy, Tabuľa od lánov, Vysoký oblaz, Pod zámok, Pri kríži, Rindošov kút, Losy, Pod rúbaň, Kovanec, Na čertešik, Stedná úboč, Peklisko, Na slané mláky, Dolné rovne, Vyšná roveň, Kolárove, Nad výšnymi lúkami, Oblysok i Lespedar I, Na brezianky, Zajačia hora, Popod zimné, Vysoká, Ostrý kamienok, Lovecký vrch, Za starým mlynom, Za Chovaničom, Zadný Oblaz, Stupákova poľana, Pod vrchom, Roveň, Úboč, Na potrhanú, Sobkov kút, Letovisko, Výmoly, Košariská, Povrázky, Chotárne, Vysoká, Smušky, Pod Vysokou horou, Pod hájenkou, Pod Michalkou, Prašnica, Pod teheľnou, Predná úboč, Doliny, Pasienky, Vyšné Kamence, Pod sosnami, Marmont, Sinavereše, Dedinská voda, Bystrica, Záhumienok, Makovica, Pri kamenolome

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 13 z 17

Jeruzalem, Dedinská voda, Chotárna úboč, Stredná hora, Grajnica, Hraničné, Feckov vrch, Lysá, Huby, Na želiarky, Vyvýšené rovne, Lúčny vrch, Halkov breh, Pisarský vrch, Stredné, Pod lazami, Gontove, Nad teheľnou, Za poľanou, Chotarný vrch, Čierna voda, Poľová, Hora, Na čerešne, Zadný veľký breh, Potôčik, Kolačkova, Predný veľký breh, Soliská, Beskyd, Jelení vrch, Pastierske, Červená voda, Predný Oblaz, Dolinky, Dolky, Úboč, Kupeľný háj, Ganzúr, Pastierske, Pred voľou, Úzke, Na pustovníkove, Za humnami, Vyšná Roveň, Pod Komárom, Pod modraňom, Kamence, Medzi potokmi, Casté, Zadný kopec, Diery, Stračí hon, Chabznák, Nižný Bankút, Za horou, Jasienok, Zimná hora, Dolina, Ku kamennej studni

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 14 z 17

Sedliacka roveň, Na mlákach, Farská lúka, Danie Lazy, Pisarská dolina, Široké, Poľana, Pri jazere, Sidorová, Horné križovatky, Lány, Za farou, Stredná hora, Úbočie, Lysá poľana, Šajba, Rúbaniská, Kliny, Nižná Roveň, Hôrka, Šandorov laz, Pod mlákou, Pod Vánkovec, Kútiky, Pod Borsučiny, Sypký Hrbok, Rybník, Indičov, Okrúhle, Rúbanisko, Pastovník, Dlhá nivka, Hoľcia, Oselníky, Mlyn, Predný Bandovec, Bukovina, Na lúčkach, Sklady, Gazdovská Hora, Kotlaričky, Lazy, Parlaby, Zadné hony, Stredný láz, Buková hora, Diely, Prašnica, Beskyd, Pod čelakom, Michľovec, Široká, Lazy, Úboč, Ivanky, Pasternik, Soví diel, Miľava, Za Hromovcom, Nad ploty

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 15 z 17

Brezový hon, Za starým mlynom, Za mostíkmi, Široké pole, Na nižnej tabuli, Mláčky, Doliny, Čílske, Povrazy, Rúry, Za múrom, Sykorov, Smrečina, Dúbravka, Zadný Hušč, Kunoše, Poľana, Pod Skalkou, Bajov, Cepové lazy, Kapustnice, Štipakov, Táliky, Vašalaty, Veľký Domšan, Karpec, Grupa, Nad liehovarom, Močidľanská roveň, Bartošov, Dlhé pole, Grófske Poporciny, Roveň pod cestou, Jamy, Ortovisko, Nad Imunou, Funduše, Do lipia, Vápenisko, Vimbarek, Farské, Teľky, Fedina, Jančovka, Časť, Malá Svinka, Polojová, Stáje, Na Strednej hore, Uboč, Pastovník, Pod Strážou, Mlyniská, Priečka, Hrádok, Chrasť, Pod Bukovinou, Tehelňa, Funduše, Stráň-Háj

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 16 z 17

Poza mlynské, Vojtuvky, Výhon, Segedovský vrch, Očop, Močiar, lesná školka, Lipie, Nad uhliarkou, Kapušianské hony, Kamenčík, Zadná Dubina, Hora, Poporciny, Požáre, Roven Prava, Šimoláz, Koreniny, Lenarčík, Tolhajisko, Lázky, Klin, Veľká Sovarňa, Krivany-Putnov, Bzdírky, Pri Ivanke, Na vrch, Trnky, Nad Hájnicou, Vyšná roveň, Nad cestou, Nad Huščák, Miženkové kriačky, Nad Martincom, Repiská, Ortáš, Za Dobošom, Chotárne, Pod Martincom, Nad sadom, Vyšné Lučianske, Nad Grodek, Sultanka, Na zadné skaly, Uhliská, Gajdoška, Bikvej, Trniny, Vrchy, Za horou, Žurá lúka, Ždiar, Medzi vodami, Pod zámočkom, Pod Kunošom, Na dolinky, Brodky, Rovné, Planečka, Bančík

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 17 z 17

Jutrá, Kicúrky, Pod Javorinkou, Tolky, Popolkova, Močidlanská, Ku roscocháču, Úboč, Dlhé, Carinka, Hrb, Na Goldu, Dlhé pole, Komárov vrch, Nižné Lučianske, Popričky, Pod Sosnamy, Veľký breh, Mokriny, Krčmársky vrch, Na úžine, Za Kopancom, Pod Putnou, od Rožkovianského, Dorucka, Na hostinec, Hájnik, Noviny, Hrkálky, Za cintorínom, Lazy, Vyhliadka, Hlboké, Perdáč, Dúbravka, Ortáše, Bodoš, Klinok, Vyšné lúky, Oblisek

Podobné, Spišsko-šarišské medzihorie:

2162x turistika, 1621x miesto, 116x orientačný bod, 103x turistické informácie, 85x strom, 56x prístrešok, altánok, 38x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x chranený strom, 26x orientačná mapa, 22x studňa, 18x poľovnícky posed, 8x atrakcia, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spissko-sarisske-medzihorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.