Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Spišsko-šarišské medzihorie » turistika » miesto

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Miesto v Spišsko-šarišské medzihorie

V Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Nižné Rovné, Pod Briežkami, Nad stálom, Šoltýsová, Červená hora, Nad mníšskym, Mníšske, Ukole, Rúrky, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Cigánska osada, Zadný lán, Lúčka-Potoky, Zadné podiely, Nad kostolom, Pod palenicu, Nižne záhumnie, Nad kruľakami, Cemjata, Surdok, Na zámok, Kapustnice, Záhumienok, Funduše, Na šivare, Močidľany - intravilán, základná, Tably, Niže dediny, Kameňolom, Rovenky, Za majerom, Zadky, Zadné Pojaky, Peniažková, Košúvka, Pod Javornou, Šomka, Kozelec, Obšáre, Pred Šomou, Kamence, Za mlyn, Smočia diera, Zátoka, Budzín, Olšinky, Malá hora, Za haťou, Medzi bachty, Pod záhradami, Pod stredným hrbom, Na krivé, ZO Malina, Rátky, Medzi jarky, ZO Kalina, Predné pole

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 2 z 17

ZO Ontário, Veľký Sordok, Schodný vrch, Polianky, Pod Zabíjanou, Mlynský náhon, Tabličky, Vlčia stráň, Veľká Michalka, Nad Hájom, Nad sadmi, Roztoky, Na hliník, Brehy, Tretie-víčky, Sadky, Vyšná roveň, Hlincovec, Malá Michalka, Uboč, Michalková, Michalka, Briežky, Pod hájom, Stredné pole, pod Makom, Pod Hačavou, Sekera, Pusté Pole, Močiare, Stráne, Tanorok, Pod Pachmaľom, Vyšné rovné, Pojaky, Babia hora, Medzi cestami, Pod močiarmi, Doliny, Štepnik, Medzi jarky, Rúbaniská, Nad STS, Giraše, Dlhé, Vedelej, Tŕnie, Horné taviľky, Grigerovo, Hosáky, Stredná hora, Pachmaľ, Varojďák, Predné hony, Pusté pole, Jur, Zlaté, Paprička, Úboč, Okrúhla

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 3 z 17

Pod hačou, Na úbočí, Nižná Polianka, Olšavec, Nižná hora, Tabelky, Kuchynské riadky, Veľký Lipník, Za Koryto, Lúky, Pod vývozom, Utra na ulici, Potôčky, Vyšná hora, Vesne, Rušinovec, Husárová, Kozia hora, Vyšná Polianka, Bane, Pod skalami, Nad Hančovou, Pod Rakovou, Dlhé a široké, Lipie, Ostrý hrb, Vyšné potoky, Pod pálenicou, Poľanky, Okrúhly kopec, Dražiska, Pod lesom, Pod Rajčuľou, Požiarovec, Lajoška, Dolina, Telky, Dlhý kopec, Chrenová, Pred skalkou, Kočerhová, Kopanč, Od Čirča, Vyšné a nižné kaplne, Za Rebrom, Pitroviany, Sosník, Noviny, Moďoroš, Mihoučák, Strážka, Fedorová, Zadné chotáre, Do Lávok, Pod domky, Vápenné, Pod Hájom, Utra, Kvákov, Vityvky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 4 z 17

Predný les, Medzi brehy, Ornatov, Za pustým hradom, Dolinky, Pod Charasovskou, Nad Švárnou, Uzovský vrch, Spodné taviľky, Malé Dubné, Modrene, Velké zeme, Pod Domkovou, Uzdanka, Vrch, Lósy, Kapustnice, Rovianky, Chrenová hora, Pastvisko, Vyšná Levkovská, Gelharová, Ostrička, Koryto, Vápenec, Gregorovská roveň, Pod skalkou, Lán, Vlčia diera, Smrečiny, Za Skalkami, Pod Dubie, Honíky, Stráne, Pod Hrbom, Ždiar, Pomirky, Upravovňa vody, Pod Dubným, Šťava, Krátka, Pod Rebrom, Konopiská, Sitárska, Vršok, Zemičky, Ponad Dubné, Mrazovec, Goduša, Pod Kyčerou, Pod Šťavou, Košariská, Pod Tanorkom, Nad Rovňami, Háje, Benik, Hranica, Košariská, Nižné potoky, Nad brehmi

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 5 z 17

Pod Veľkou horou, Dubov, Lužok, Šofrance, Pod stavom, Pod Semeru, Brehy, Ferkalovka, Havaška, Pod Havaškou, Okrúhla, Birce, Kapustnice, Konopiská, Vyšné balaže, Nad ketele, Degeše, Spálenice, Huž, Homolka, Horekonce, Pod panskými lúkami, Za križom, Pod žliabky, Dvorského dol, Rovné, Na máje, Pod dubinou, Zadné mláky, Kotliská, Nový sad, Pod močiare, Doliny, Nad Háj, Na Príval, Okruhla, Nad rytie, Heitky, Hrachovisko, Vyše vsi, Paseky, Krivé, Bukovec, Lány, Konopiská, Sloboda, Pažerná, Pastiersky dol, Križnice, Pod vrchmi, Stráň, Naled, Pastovník, Havranova, Pod Adamovou horou, Šípka, Na vrch, Skala, Cerešienka, Kostolná

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 6 z 17

Veľká kamenná, Hájnica, Zadne podiely, Andrejov dol, Za plankou, Pod Krivým, Kamenec, Buchtica, Hlasnica, Slobody, Slaná voda, Pod Sadmi, Vyšne lány, Na sypanec, Na mláky, Lucinky, Pod Suchým lesom, Za dolinou, K púňom, Les, Hrb, Za Červenou horou, Kabátky, Na Klín, Sýkorka, Roveň, Holina, Na kostolnú, Perdač, Starý hon, Rury, Kruhy, Losy, Horná, Humraj, Vyšné záhumnie, Lazinky, Malý Bukovec, Nad brižky, Zellard, Kamence, Nad pánske lúky, Na brodku, Mravenisko, Pod Pasekami, Na sčavke, Kapanoš, Od Chotára, Roveň, Lúčne zeme, Predné nad Kapúňom, Lazy, Hariská, Úboč, Zadné hony, Kromlov, Nad hliníkom, Stredný breh, Predné mláky, Rybníky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 7 z 17

Ranč, Na Mokrici, Pekľanské lazy, Pod pasekami, Potôčkový vrch, Modrínok, Desaťkorcové, Dubinky, Za žľabom, Rovné, Na Gidovo, Pod Červenou horou, Na kruh, Lenk, Herlín, Škôlka, Močiare, Za sosninami, Nad kobarčom, Komrov, Hliniky, Medze, Dilongy, Za Svinkou, Na prídole, Pri unofroku, Pod štokom, Pomedzi skalky, Kivark, Od hniezdneho potoka, Kobarč, Niže dediny, Nad potočkom, Medzi lipníkmi, Potôček, Krenčovka, Nad mlynom, Stredné pole, Jedľovec, Šibenična hora, Gargošovka, Pri zadných potokoch, Na pastinek, Od zadných potokov, Litmanovská, K zadným potokom, Ponad Roveň, Ždiare, Nad majerom, Nad svätou Annou, Sarneckého vrch, Od jarabinského chotára, Skalky, Renčava, Buchlica, Šalgov, Čoliská, Do jasenu, Kopaniny, Uhliská

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 8 z 17

Dlužiny, Barčkova, Dolina, Pod Pustou horou, Do korytna, Talár, Brehy, Pajung, Ružová hora, Stadliská, Kapustnica, Zapadlisko, Kotliny, Modreniny, Na Grunde, Jarabinska, Stredné lazy, Nad krenčovku, Za Hombarg, Rovinky, Glavová, Do uhliska, Gate, Čapka, Rovinky ku Novej Ľubovni, Nad černačom, Rovné, Baňa, Mokré luky, Roveň, Sandarová, Kapustnice, Grófsky les, Do predného lesa, Liščie, Krivule, Lósy, Nižné medze, Zadné medze, Nad štokom, dolina Čierny Močiar, Nad kovancom, Flubarg, Skalka, Za vrchom, Na Bernátku pri Kútoch, Vyšné žľaby, Pod obrazok, Pod kovancom, Hajtovky, Psiarina, Kamence, Pod Osičím, Priečky, Pavlišov, Hora, Hora, Grófska, Osičie, Hojnik

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 9 z 17

Stredné pole, Cubrík, Osemprútie, Rakovky, Kozia hora, Nad studienku, Medzi Jarky, Za hlbokým, Lysá hora, Za stodolu, Hombarg, Veľké lúky, Grófska lúka, Nižný kamenec, Tassa, Mašlejky, Za brezu, Adamová, Dolky, Lány, Čižmárovce, Nad Kamennú studňu, Sekere, Za Dankovcami, Pred hlbokým, Húšťava, Čierne Ošiny, Prílohy, Pri dedine, Predne gelbeše, Mesaroš, Lazy, Dolinky, Bocková, Stará draha, Močiar, Štvrťky, Medzi hurkami, Žliabky, Bykoš, Záhumienky, Do kopca, Pod lazmi, Vyšný Bankut, Pod Kobyliou horou, Kapustniská, Ornice, Oľšiny, Okolo Ostrej Hurky, Bučkov lazík, Malé, Bačička, Nižne gelbeše, Kozí rožok, Komárnica, Lemešanská, Hrabecuvka, Zadne gelbeše, Na hline, Dielniky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 10 z 17

Pod barbaričku, Pod Predným Lesom, Čeršľa, Chmelník, Kút, Medvedia, Lapanč, Pri jutroch, Lazy, Kruch, Hradisko, Za hlinu, Pod krakovcom, Na Lipianskej, Ku kanálu, Pod čelom, Popod Pavlišov, Pri rybníčku, Vypalenica, Na slupcu, Korytna, Nižný bankut, Dlhé, Na Brehu, Pod hlinu, Dolina, Na hrbe, Pod brezinky, Pod kozim harbom, Pod Pachmatom, Vyšný kamenec, Pod zámkom, Pod Bereniaš, Priehyba, Kukuk, Od chotara, Prehlbené vrchy, Strembašovka, Hromošík a Popov laz, Za horou, Vyšný Bankút, Brezianky, Žľabina, Galová, Zákutie, Pasienky, Ponad bučiny, Pod Dubom, Nad Sosienkami, Košalkov kút, Sosny, Za pasekou, Holý grúň, Pod Plavecké, Hlinik, Na Doline, Pod Babuškami, Povrazy, Oblysok, Notarske

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 11 z 17

Pri ostrej hurke, Farská dolina, Na čelo, Suchá, Od duba, Laziny, Pod Sosnami, Stredný hrb, Cikora, Na horu, Nad studienkou, Za krížom, Kantorské, Hlinisko, Lazy, Fuksov Laz, Šípová dolina, Na horách, Zabalovička, Kozi harb, Za lánom, Poľianky, Pod Grap, Lipy, Na horu, Konské, Kliny, Vyšne gelbeše, Ostrý hrb, Pašník, Pri hati, Dolné lúky, Lieskovce, Baškov háj, Zalamoviská, Popod dielnice, Zajacovka, Stredné lúky, Nižné luhy, Šibeň, Čertova skala, Močidla, Pod Skalkou, Dlhé stajne, Hájny les, Tichý les, Močiare, Rovinky, Horné rovne, Stredná výška, Oblysok i Lespedár II, Dolina, Doliny, Tabuľa od lánov, Danie Lazy, Pod Vysokou horou, Dedinská voda, Vysoký oblaz, Úboč, Poľana

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 12 z 17

Kupeľný háj, Vyvýšené rovne, Zadný kopec, Záhumienok, Lysá poľana, Pisarský vrch, Pastierske, Na potrhanú, Za farou, Dedinská voda, Stupákova poľana, Stredné, Stredná hora, Pod zámok, Za Chovaničom, Dolky, Prašnica, Pri kamenolome, Vyšná Roveň, Pod Michalkou, Gontove, Lúčny vrch, Marmont, Predný Oblaz, Chotárne, Jeruzalem, Zadné svahy, Šandorov laz, Dolinky, Predný veľký breh, Ganzúr, Feckov vrch, Červená voda, Soliská, Úzke, Chabznák, Halkov breh, Nad teheľnou, Za starým mlynom, Grajnica, Lovecký vrch, Pod rúbaň, Vyšná roveň, Na čerešne, Za horou, Rindošov kút, Pri kríži, Stredná hora, Roveň, Čierna voda, Potôčik, Jasienok, Poľová, Letovisko, Kolárove, Na želiarky, Predná úboč, Kliny, Chotárna úboč, Medzi potokmi

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 13 z 17

Nižný Bankút, Diery, Lány, Rúbaniská, Pod lazami, Chotarný vrch, Pasienky, Pod hájenkou, Za poľanou, Na čertešik, Kolačkova, Zadný veľký breh, Na slané mláky, Bystrica, Pod sosnami, Povrázky, Pisarská dolina, Losy, Ku kamennej studni, Stračí hon, Nižná Roveň, Pod Komárom, Zadný Oblaz, Casté, Pod modraňom, Pod teheľnou, Úbočie, Farská lúka, Nad výšnymi lúkami, Pod vrchom, Horné križovatky, Stedná úboč, Sedliacka roveň, Smušky, Šajba, Na brezianky, Kovanec, Na pustovníkove, Hraničné, Za humnami, Sinavereše, Zimná hora, Oblysok i Lespedar I, Popod zimné, Kamence, Hôrka, Pastierske, Pri jazere, Široké, Sobkov kút, Výmoly, Makovica, Vyšné Kamence, Ostrý kamienok, Dolné rovne, Jelení vrch, Košariská, Na mlákach, Sidorová, Pred voľou

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 14 z 17

Huby, Planečka, Ortovisko, od Rožkovianského, Mláčky, Kunoše, Mlyn, Sklady, Farské, Dlhé, Lipie, Medzi vodami, Šimoláz, Dorucka, Polojová, Hrádok, Močiar, Rybník, Nad cestou, Za mostíkmi, Hrkálky, Rovné, Úboč, Doliny, Chotárne, Na zadné skaly, Pod Javorinkou, Kapušianské hony, Vápenisko, Jančovka, Zadné hony, Diely, Cepové lazy, Dlhá nivka, Požáre, Kotlaričky, Nad Hájnicou, Poza mlynské, Široké pole, Grófske Poporciny, Tehelňa, Krčmársky vrch, Vyšná roveň, Čílske, Popričky, Za cintorínom, Nad Grodek, Štipakov, Sypký Hrbok, Brodky, Pod Skalkou, Na Strednej hore, Bikvej, Stredný láz, Vrchy, Za Dobošom, Pod Borsučiny, Trniny, Rúbanisko, Dlhé pole

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 15 z 17

Prašnica, Rúry, Na vrch, Predný Bandovec, Za Hromovcom, Jamy, Karpec, Buková hora, Indičov, Lázky, Do lipia, Bančík, Poľana, Bukovina, Pod Bukovinou, Vojtuvky, Na úžine, Bartošov, Táliky, Stáje, Pastovník, Nad ploty, Nižné Lučianske, Funduše, lesná školka, Nad Martincom, Kútiky, Gazdovská Hora, Nad sadom, Dlhé pole, Veľký Domšan, Vyšné Lučianske, Segedovský vrch, Nad Imunou, Nad Huščák, Ortáš, Za múrom, Funduše, Sykorov, Pastovník, Krivany-Putnov, Hoľcia, Michľovec, Klin, Široká, Na Goldu, Carinka, Za horou, Smrečina, Na nižnej tabuli, Pod Putnou, Mokriny, Pod zámočkom, Sultanka, Pasternik, Dúbravka, Pri Ivanke, Pod čelakom, Povrazy, Zadný Hušč

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 16 z 17

Lazy, Uboč, Lazy, Brezový hon, Žurá lúka, Popolkova, Mlyniská, Pod Sosnamy, Močidľanská roveň, Teľky, Lenarčík, Na lúčkach, Repiská, Očop, Oselníky, Ku roscocháču, Grupa, Vašalaty, Nad uhliarkou, Trnky, Pod Strážou, Roveň pod cestou, Parlaby, Veľký breh, Komárov vrch, Tolhajisko, Vimbarek, Jutrá, Poporciny, Beskyd, Stráň-Háj, Močidlanská, Uhliská, Pod Vánkovec, Kamenčík, Veľká Sovarňa, Koreniny, Pod Kunošom, Hora, Noviny, Ivanky, Tolky, Na dolinky, Časť, Kapustnice, Priečka, Bzdírky, Pod Martincom, Za starým mlynom, Malá Svinka, Kicúrky, Fedina, Za Kopancom, Nad liehovarom, Pod mlákou, Na hostinec, Miľava, Bajov, Zadná Dubina, Úboč

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 17 z 17

Soví diel, Roven Prava, Výhon, Okrúhle, Miženkové kriačky, Podpíla, Roveň Pravá, Kamenec, Kamenisté, Chrasť, Nad mostom, Vŕšok, Bodoš, Hôrky, Zimná studňa, Starý Poprad, Švablovka, Nad hradskou, Na hlinu, Pod Čertinou, Medzi dubmi, Senčiačka, Laziky, Rozbrojniská, Predná dolina, Na lopate, Vrch, Na horu, Vyšné lúky, Pod Kakovom, Vinná studňa, Za Zbojníckou studňou, Zámok, Dúbrava, Vyšné záhumienky, Vyše mosta za Sekčovom, Močidľany, Záhrady, Polianka, Lazy

Podobné, Spišsko-šarišské medzihorie:

2123x turistika, 1576x miesto, 116x orientačný bod, 104x turistické informácie, 85x strom, 59x prístrešok, altánok, 38x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x chranený strom, 26x orientačná mapa, 22x studňa, 19x poľovnícky posed, 8x atrakcia, 2x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spissko-sarisske-medzihorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.