Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Spišsko-šarišské medzihorie » turistika » miesto

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Miesto v Spišsko-šarišské medzihorie

V Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Pod Briežkami, Nižné Rovné, Šoltýsová, Nad stálom, Červená hora, Rúrky, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Cigánska osada, Zadný lán, Lúčka-Potoky, Pod palenicu, Nad kostolom, Zadné podiely, Nižne záhumnie, Nad kruľakami, Cemjata, Surdok, Na zámok, Kapustnice, Močidľany - intravilán, Funduše, Na šivare, Záhumienok, Niže dediny, Kameňolom, Tably, základná, Košúvka, Rovenky, Zadky, Zadné Pojaky, Peniažková, Šomka, Pod Javornou, Pred Šomou, Kozelec, Obšáre, Kamence, Smočia diera, Za mlyn, Zátoka, Budzín, Malá hora, Za haťou, Medzi bachty, Pod stredným hrbom, Pod záhradami, Na krivé, Rátky, ZO Malina, Medzi jarky, Predné pole, ZO Kalina, ZO Ontário, Schodný vrch, Veľký Sordok, Polianky, Mlynský náhon

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 2 z 17

Uboč, Michalka, Pod hájom, Veľká Michalka, Nad sadmi, Michalková, Roztoky, Malá Michalka, Nad Hájom, Na hliník, Vyšná roveň, Sadky, Vlčia stráň, Tretie-víčky, Tabličky, Hlincovec, Briežky, Brehy, Stráne, Dlhé, Pojaky, Vedelej, Stredné pole, Ukole, Varojďák, Pod Pachmaľom, Tŕnie, Medzi cestami, Pusté pole, Babia hora, Giraše, Tanorok, Pachmaľ, Medzi jarky, Paprička, Úboč, Močiare, Grigerovo, Predné hony, Pod Hačavou, Štepnik, Rúbaniská, Nad STS, Horné taviľky, Stredná hora, Doliny, Sekera, Jur, Pod močiarmi, Vyšné rovné, pod Makom, Pusté Pole, Zlaté, Hosáky, Kuchynské riadky, Poľanky, Pod Rajčuľou, Telky, Vápenné, Vrch

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 3 z 17

Moďoroš, Pod Rakovou, Malé Dubné, Vyšná Levkovská, Nad Švárnou, Lúky, Lán, Medzi brehy, Pod lesom, Lipie, Pred skalkou, Ostrička, Dlhé a široké, Požiarovec, Olšavec, Bane, Za Koryto, Okrúhla, Od Čirča, Vyšná hora, Tabelky, Utra, Vápenec, Kozia hora, Lósy, Noviny, Kapustnice, Mihoučák, Nižná hora, Pod Domkovou, Pod domky, Rušinovec, Lajoška, Kočerhová, Gregorovská roveň, Pod skalkou, Zadné chotáre, Koryto, Za pustým hradom, Kvákov, Strážka, Husárová, Fedorová, Predný les, Pitroviany, Kopanč, Ornatov, Nižná Polianka, Gelharová, Utra na ulici, Velké zeme, Pod pálenicou, Do Lávok, Okrúhly kopec, Pod Hájom, Dolinky, Ostrý hrb, Spodné taviľky, Potôčky, Pastvisko

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 4 z 17

Dolina, Dlhý kopec, Na úbočí, Uzovský vrch, Uzdanka, Pod hačou, Sosník, Vyšné potoky, Vityvky, Vesne, Rovianky, Veľký Lipník, Dražiska, Nad Hančovou, Vyšné a nižné kaplne, Modrene, Za Rebrom, Vyšná Polianka, Pod Charasovskou, Chrenová, Pod vývozom, Pod skalami, Chrenová hora, Vlčia diera, Nižné potoky, Pod Veľkou horou, Košariská, Stráne, Krátka, Benik, Pod Dubie, Ždiar, Sitárska, Vršok, Šofrance, Ponad Dubné, Pomirky, Košariská, Lužok, Dubov, Honíky, Nad brehmi, Mrazovec, Pod stavom, Pod Rebrom, Pod Tanorkom, Konopiská, Hranica, Zemičky, Smrečiny, Nad Rovňami, Háje, Pod Hrbom, Šťava, Pod Kyčerou, Upravovňa vody, Pod Dubným, Za Skalkami, Goduša, Pod Šťavou

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 5 z 17

Birce, Vyšné balaže, Okrúhla, Ferkalovka, Pod Semeru, Homolka, Kapustnice, Konopiská, Spálenice, Nad ketele, Degeše, Pod Havaškou, Havaška, Huž, Brehy, Pod Krivým, Slaná voda, Skala, Kamenec, Hrachovisko, Paseky, Olšinky, Cerešienka, Doliny, Nad Háj, Pod vrchmi, Sloboda, Za plankou, Stráň, Dvorského dol, Na sypanec, Krivé, Rovné, Križnice, Vyše vsi, Pod močiare, Pod Sadmi, Konopiská, Nový sad, Bukovec, Andrejov dol, Pastiersky dol, Na vrch, Buchtica, Okruhla, Slobody, Veľká kamenná, Na máje, Zadné mláky, Vyšne lány, Pod dubinou, Heitky, Nad rytie, Havranova, Lány, Nad mníšskym, Horekonce, Naled, Na Príval, Pod žliabky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 6 z 17

Zadne podiely, Hájnica, Pažerná, Pod panskými lúkami, Šípka, Kotliská, Za križom, Za majerom, Hlasnica, Pod Adamovou horou, Pastovník, Kostolná, Losy, Modrínok, Predné mláky, Humraj, Na Gidovo, Na sčavke, Za Červenou horou, Perdač, Mravenisko, Les, Zellard, Hrb, Na Mokrici, Rovné, Nad pánske lúky, Horná, Starý hon, K púňom, Za dolinou, Na kruh, Holina, Pod Suchým lesom, Stredný breh, Lúčne zeme, Na kostolnú, Lucinky, Zadné hony, Pod Pasekami, Kabátky, Úboč, Na Klín, Malý Bukovec, Dubinky, Za žľabom, Ranč, Lazy, Kromlov, Hariská, Nad hliníkom, Sýkorka, Roveň, Desaťkorcové, Kamence, Predné nad Kapúňom, Od Chotára, Lenk, Roveň, Na mláky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 7 z 17

Rury, Pod Červenou horou, Potôčkový vrch, Mníšske, Pod pasekami, Pekľanské lazy, Na brodku, Nad brižky, Rybníky, Kruhy, Lazinky, Vyšné záhumnie, Kapanoš, Medzi lipníkmi, Ždiare, Pod štokom, Herlín, Kivark, Kobarč, Šibenična hora, Jedľovec, Za Svinkou, Sarneckého vrch, Gargošovka, Krenčovka, Pri zadných potokoch, Škôlka, Stredné pole, Dilongy, Hliniky, Nad potočkom, Nad majerom, Pri unofroku, Komrov, Od zadných potokov, Skalky, Niže dediny, Za sosninami, Litmanovská, Pomedzi skalky, Potôček, Nad svätou Annou, Močiare, Medze, Na pastinek, K zadným potokom, Ponad Roveň, Renčava, Od jarabinského chotára, Na prídole, Nad mlynom, Nad kobarčom, Od hniezdneho potoka, Kapustnice, Za Hombarg, Do jasenu, Šalgov, Dlužiny, Zadné medze, Do uhliska

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 8 z 17

Rovinky ku Novej Ľubovni, Glavová, Psiarina, Ružová hora, Kapustnica, Barčkova, Lósy, Grófsky les, Na Bernátku pri Kútoch, Zapadlisko, Pod kovancom, Čoliská, Pod obrazok, Baňa, Kotliny, Čapka, Sandarová, Flubarg, Talár, Rovné, Hajtovky, Do korytna, Pajung, Gate, Roveň, Pod Pustou horou, Dolina, Nad štokom, Vyšné žľaby, Brehy, Stredné lazy, Na Grunde, Nad kovancom, Stadliská, Krivule, Jarabinska, Nižné medze, Nad černačom, Modreniny, Nad krenčovku, Za vrchom, Uhliská, Rovinky, Skalka, Kopaniny, Mokré luky, Liščie, dolina Čierny Močiar, Do predného lesa, Buchlica, Priečky, Za hlbokým, Cubrík, Nižný kamenec, Osemprútie, Tassa, Dolky, Pri dedine, Lány, Veľké lúky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 9 z 17

Hojnik, Grófska, Čižmárovce, Kozia hora, Adamová, Nad Kamennú studňu, Kamence, Za stodolu, Mašlejky, Medzi Jarky, Stredné pole, Prílohy, Sekere, Pod Osičím, Pred hlbokým, Nad studienku, Za brezu, Pavlišov, Húšťava, Osičie, Grófska lúka, Hora, Hombarg, Čierne Ošiny, Rakovky, Lysá hora, Hora, Za Dankovcami, Štvrťky, Bučkov lazík, Záhumienky, Čeršľa, Kozí rožok, Kapustniská, Na hrbe, Oľšiny, Dolina, Stará draha, Dielniky, Pod krakovcom, Ku kanálu, Mesaroš, Bačička, Dlhé, Žliabky, Pod čelom, Hradisko, Medvedia, Strembašovka, Pod hlinu, Lapanč, Na hline, Močiar, Na slupcu, Lemešanská, Lazy, Zadne gelbeše, Pod Predným Lesom, Vyšný kamenec, Bocková

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 10 z 17

Vyšný Bankut, Bykoš, Do kopca, Od chotara, Hrabecuvka, Prehlbené vrchy, Pod Kobyliou horou, Kruch, Nižný bankut, Predne gelbeše, Okolo Ostrej Hurky, Kukuk, Komárnica, Kút, Priehyba, Ornice, Medzi hurkami, Za hlinu, Malé, Chmelník, Dolinky, Vypalenica, Pod kozim harbom, Na Lipianskej, Pod Bereniaš, Korytna, Pod brezinky, Nižne gelbeše, Pri rybníčku, Pod zámkom, Lazy, Pod lazmi, Popod Pavlišov, Pod Pachmatom, Pri jutroch, Na Brehu, Pod barbaričku, Hlinisko, Laziny, Brezianky, Za pasekou, Holý grúň, Hájny les, Tichý les, Pod Plavecké, Stredný hrb, Zajacovka, Za horou, Oblysok i Lespedár II, Na horu, Hlinik, Pod Sosnami, Hromošík a Popov laz, Kantorské, Košalkov kút, Na čelo, Na Doline, Horné rovne, Rovinky, Pod Babuškami

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 11 z 17

Fuksov Laz, Lazy, Oblysok, Stredná výška, Zalamoviská, Pašník, Na horu, Šibeň, Nižné luhy, Kozi harb, Galová, Zákutie, Notarske, Pri hati, Pod Dubom, Vyšný Bankút, Od duba, Konské, Povrazy, Vyšne gelbeše, Žľabina, Nad Sosienkami, Stredné lúky, Močiare, Kliny, Popod dielnice, Dolné lúky, Lipy, Sosny, Ostrý hrb, Zabalovička, Šípová dolina, Za lánom, Močidla, Dlhé stajne, Pri ostrej hurke, Lieskovce, Farská dolina, Na horách, Čertova skala, Nad studienkou, Ponad bučiny, Pasienky, Pod Grap, Suchá, Za krížom, Pod Skalkou, Cikora, Baškov háj, Poľianky, Diery, Záhumienok, Feckov vrch, Ostrý kamienok, Pri kamenolome, Za Chovaničom, Šajba, Na potrhanú, Široké, Zadný Oblaz

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 12 z 17

Úboč, Stračí hon, Zadný veľký breh, Kolárove, Vyšná roveň, Gontove, Kliny, Pri jazere, Pasienky, Jasienok, Chotárne, Pod zámok, Na brezianky, Lovecký vrch, Chotarný vrch, Stedná úboč, Pastierske, Tabuľa od lánov, Pod modraňom, Ku kamennej studni, Potôčik, Čierna voda, Kamence, Výmoly, Vyšné Kamence, Vysoký oblaz, Pisarský vrch, Lány, Soliská, Za horou, Úzke, Rindošov kút, Makovica, Stupákova poľana, Dolinky, Chotárna úboč, Pod vrchom, Nad teheľnou, Pod sosnami, Na mlákach, Prašnica, Horné križovatky, Predná úboč, Lúčny vrch, Košariská, Sobkov kút, Losy, Zadné svahy, Oblysok i Lespedar I, Dedinská voda, Smušky, Pod Michalkou, Za starým mlynom, Dolina, Predný Oblaz, Na želiarky, Pod Vysokou horou, Stredná hora, Pod teheľnou, Chabznák

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 13 z 17

Halkov breh, Na čerešne, Letovisko, Stredné, Lysá poľana, Zimná hora, Jeruzalem, Pod lazami, Nad výšnymi lúkami, Marmont, Bystrica, Popod zimné, Stredná hora, Povrázky, Ganzúr, Za poľanou, Pisarská dolina, Dolky, Sidorová, Jelení vrch, Pred voľou, Za humnami, Zadný kopec, Grajnica, Sinavereše, Pod Komárom, Huby, Červená voda, Roveň, Vyšná Roveň, Hôrka, Hraničné, Predný veľký breh, Sedliacka roveň, Pod rúbaň, Rúbaniská, Doliny, Pastierske, Nižný Bankút, Kupeľný háj, Pod hájenkou, Farská lúka, Kovanec, Vyvýšené rovne, Poľana, Casté, Šandorov laz, Kolačkova, Na pustovníkove, Dedinská voda, Medzi potokmi, Poľová, Dolné rovne, Na čertešik, Úbočie, Za farou, Nižná Roveň, Pri kríži, Danie Lazy, Na slané mláky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 14 z 17

Trnky, Pod Bukovinou, Grupa, Na úžine, Tehelňa, Miľava, Močiar, Michľovec, Bajov, Pri Ivanke, Za Kopancom, Na vrch, Štipakov, Pod zámočkom, Krivany-Putnov, Rúbanisko, Indičov, Doliny, Pod mlákou, Kapušianské hony, Za mostíkmi, Hrkálky, Rúry, Hoľcia, Široká, Ivanky, Popolkova, Pod Strážou, Pasternik, Za cintorínom, Na lúčkach, Pod Putnou, Brezový hon, Jutrá, Cepové lazy, Vimbarek, Karpec, Výhon, Pod Skalkou, Popričky, Hrádok, Poza mlynské, Stráň-Háj, Bartošov, Parlaby, Kútiky, Jančovka, Močidlanská, Trniny, Jamy, Priečka, Mokriny, Bukovina, Uboč, Na zadné skaly, Nad cestou, Pod Martincom, Šimoláz, Na dolinky, Poporciny

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 15 z 17

Sypký Hrbok, Lenarčík, Fedina, Brodky, Stáje, Ortáš, Za múrom, Nad liehovarom, Vápenisko, Lipie, Funduše, Úboč, Za Hromovcom, Vašalaty, Nad uhliarkou, Zadné hony, Veľký Domšan, Prašnica, Mlyniská, Za starým mlynom, Kotlaričky, Lázky, Oselníky, Planečka, Hora, Ortovisko, Pastovník, Medzi vodami, Na Goldu, Močidľanská roveň, Za Dobošom, Klin, Do lipia, Polojová, Požáre, Tolhajisko, Veľký breh, Dúbravka, Úboč, Nad Hájnicou, Sykorov, Široké pole, Noviny, Uhliská, Sultanka, Na nižnej tabuli, Vojtuvky, Bzdírky, Krčmársky vrch, Rybník, Kunoše, Za horou, Zadný Hušč, Veľká Sovarňa, Nad ploty, Stredný láz, Farské, Roven Prava, Bančík, Buková hora

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 16 z 17

Kicúrky, Koreniny, Vyšná roveň, Na hostinec, Časť, Na Strednej hore, Chotárne, Tolky, Zadná Dubina, Malá Svinka, Vrchy, Kapustnice, Povrazy, Dlhé pole, Sklady, Beskyd, Segedovský vrch, Rovné, Dorucka, Táliky, Nad Grodek, Pod Javorinkou, Mlyn, Roveň pod cestou, Dlhé, Pod Borsučiny, Miženkové kriačky, Očop, Vyšné Lučianske, Repiská, Pastovník, Pod Vánkovec, Mláčky, Diely, Funduše, od Rožkovianského, Grófske Poporciny, Nad Imunou, Carinka, Pod čelakom, Poľana, lesná školka, Gazdovská Hora, Pod Kunošom, Komárov vrch, Dlhé pole, Nad sadom, Lazy, Pod Sosnamy, Žurá lúka, Nad Huščák, Lazy, Teľky, Okrúhle, Čílske, Bikvej, Predný Bandovec, Nižné Lučianske, Dlhá nivka, Nad Martincom

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 17 z 17

Smrečina, Soví diel, Ku roscocháču, Kamenčík, Nižné lúky, Sedem prútov, Vrch, Vinná studňa, Dúbravka, Lazy, Na hlinu, Baňa, Medzi tromi jarkami, Úboč, Vyhliadka, Rozbrojniská, Šolcak, Pod Balažkou, Listkové, Markova hora, Pod baňou, Uhlisko, Velká Strana, Pod kuchyňou, Groc, Dolky, Podpíla, Malé, Zimná studňa, Senčiačka, Pod hájom, Kúty, Rovné, Pod kopou, Hradené lúky, Žiare, Laziky, Roveň Pravá, Úboč, Pod stodolkami

Podobné, Spišsko-šarišské medzihorie:

2123x turistika, 1576x miesto, 116x orientačný bod, 104x turistické informácie, 85x strom, 59x prístrešok, altánok, 38x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x chranený strom, 26x orientačná mapa, 22x studňa, 19x poľovnícky posed, 8x atrakcia, 2x komín, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://spissko-sarisske-medzihorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.