Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Spišsko-šarišské medzihorie » turistika » miesto

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Miesto v Spišsko-šarišské medzihorie

V Spišsko-šarišské medzihorie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 1 z 17

Pod Kráľovou horou, Nižné Rovné, Pod Briežkami, Nad stálom, Šoltýsová, Červená hora, Rúrky, Cigánska osada, Vydumanec, Pod Šibenou horou, Lúčka-Potoky, Zadný lán, Pod palenicu, Zadné podiely, Nižne záhumnie, Nad kostolom, Nad kruľakami, Cemjata, Na zámok, Kapustnice, Surdok, základná, Na šivare, Tably, Kameňolom, Funduše, Močidľany - intravilán, Záhumienok, Zadné Pojaky, Niže dediny, Košúvka, Rovenky, Zadky, Peniažková, Pod Javornou, Obšáre, Smočia diera, Kozelec, Šomka, Pred Šomou, Kamence, Budzín, Zátoka, Za mlyn, Medzi bachty, Na krivé, Pod stredným hrbom, Malá hora, Pod záhradami, Za haťou, Medzi jarky, ZO Malina, Rátky, Veľký Sordok, ZO Kalina, ZO Ontário, Polianky, Predné pole, Schodný vrch, Mlynský náhon

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 2 z 17

Olšavec, Bane, Veľká Michalka, Tabličky, Roztoky, Za Koryto, Ornatov, Nad Hájom, Na hliník, Vesne, Tretie-víčky, Koryto, Uboč, Vityvky, Michalková, Vyšná roveň, Pod hájom, Za Rebrom, Briežky, Mihoučák, Predný les, Pod Hájom, Lipie, Okrúhla, Hlincovec, Malá Michalka, Háj, Od Čirča, Dlhý kopec, Pod domky, Vlčia stráň, Okrúhly kopec, Zadné chotáre, Nižná Polianka, Na úbočí, Vrch, Gregorka, Husárová, Chrenová, Michalka, Brehy, Dolina, Lúky, Sadky, Chrenová hora, Vyšná Polianka, Vápenec, Pod pálenicou, Potôčky, Poľanky, Nad sadmi, Pod Dubie, Pod Rebrom, Pod Hrbom, Močiare, Vyšné rovné, Šofrance, Stráne, Háje, Medzi cestami

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 3 z 17

Dlhé, Babia hora, Sitárska, Sekera, Vršok, Ukole, Košariská, Ždiar, Dubov, Mrazovec, Honíky, Pomirky, Smrečiny, Varojďák, Pod Hačavou, Spálenice, Huž, Zlaté, Havaška, Pusté pole, Úboč, Predné hony, Vedelej, Tanorok, Pod Havaškou, Stredná hora, Pojaky, Nad STS, Nad ketele, Doliny, pod Makom, Pod Pachmaľom, Degeše, Rúbaniská, Grigerovo, Pachmaľ, Giraše, Vinica, Horné taviľky, Hosáky, Stredné pole, Pusté Pole, Štepnik, Vyšné balaže, Birce, Kapustnice, Noviny, Tŕnie, Ferkalovka, Paprička, Konopiská, Jur, Medzi jarky, Pod Semeru, Brehy, Pod močiarmi, Okruhla, Telky, Medzi brehy, Velké zeme

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 4 z 17

Na máje, Dlhé a široké, Pod skalkou, Gregorovská roveň, Pod Charasovskou, Za pustým hradom, Nad mníšskym, Pred skalkou, Pažerná, Utra na ulici, Doliny, Cerešienka, Vyšné a nižné kaplne, Kostolná, Za majerom, Predné nad Kapúňom, Kozia hora, Stredný breh, Do Lávok, Nad rytie, Vyšná hora, Pod Sadmi, Uzovský vrch, Pod hačou, Chrasť, Pod žliabky, Kopanč, Olšinky, Malé Dubné, Vyše vsi, Bukovec, Heitky, Pod Rajčuľou, Pitroviany, Kočerhová, Vyšné potoky, Pod dubinou, Havranova, Rušinovec, Pod vrchmi, Lósy, Sosník, Kvákov, Za plankou, Kuchynské riadky, Rovné, Tabelky, Kotliská, Veľký Lipník, Gelharová, Lúčne zeme, Dolinky, Pod Krivým, Na Príval, Dražiska, Pod vývozom, Nad Hančovou, Požiarovec, Pod Domkovou, Nižná hora

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 5 z 17

Kamenec, Spodné taviľky, Desaťkorcové, Starý hon, Kapanoš, Veľká kamenná, Na sypanec, Lán, Vápenné, Pod Rakovou, Pastovník, Konopiská, Uzdanka, Vyšná Levkovská, Pod lesom, Hrachovisko, Pod skalami, K púňom, Rovianky, Moďoroš, Paseky, Modrene, Kapustnice, Krivé, Pastvisko, Lajoška, Šípka, Ostrý hrb, Na vrch, Strážka, Utra, Fedorová, Nad Švárnou, Rovné, Ostrička, Roveň, Na Gidovo, Mravenisko, Nad hliníkom, Pod stavom, Modrínok, Za dolinou, Pod Dubným, Pod Suchým lesom, Pod Veľkou horou, Za križom, Lucinky, Lány, Malý Bukovec, Nad Rovňami, Na kruh, Zadne podiely, Horekonce, Zemičky, Skala, Humraj, Križnice, Pod močiare, Konopiská, Perdač

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 6 z 17

Krátka, Šťava, Nad brehmi, Veľká hora, Za Červenou horou, Ranč, Na mláky, Rybníky, Úboč, Vlčia diera, Holina, Lazy, Lazinky, Losy, Potôčkový vrch, Na brodku, Kamence, Vyšne lány, Pod Pasekami, Pod Tanorkom, Košariská, Za Skalkami, Na kostolnú, Nižné potoky, Hariská, Nad Háj, Pod Kyčerou, Lužok, Kromlov, Na Mokrici, Ponad Dubné, Pod pasekami, Hlasnica, Hranica, Pod Červenou horou, Na sčavke, Benik, Zellard, Rury, Pod Šťavou, Stráne, Lenk, Upravovňa vody, Roveň, Mníšske, Goduša, Ponad Roveň, K zadným potokom, Stráň, Pod panskými lúkami, Andrejov dol, Nad majerom, Hliniky, Od hniezdneho potoka, Pastiersky dol, Od jarabinského chotára, Pod štokom, Zadné mláky, Na pastinek, Kobarč

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 7 z 17

Nad svätou Annou, Pri unofroku, Nad mlynom, Pomedzi skalky, Krenčovka, Šibenična hora, Litmanovská, Slaná voda, Buchtica, Sloboda, Od zadných potokov, Škôlka, Nad brižky, Komrov, Nad potočkom, Pri zadných potokoch, Vyšné záhumnie, Renčava, Nový sad, Pekľanské lazy, Ždiare, Pod Adamovou horou, Skalky, Dubinky, Za sosninami, Dvorského dol, Sarneckého vrch, Medzi lipníkmi, Hájnica, Gargošovka, Slobody, Nad kobarčom, Jedľovec, Dilongy, Naled, Okrúhla, Kivark, Homolka, Dolina, Pod kovancom, Na Klín, Nad kovancom, Kopaniny, Uhliská, Predné mláky, Dlužiny, Modreniny, Rovinky ku Novej Ľubovni, Zapadlisko, Sýkorka, Baňa, Niže dediny, Nad krenčovku, Horná, Kruhy, Hrb, Brehy, Stredné lazy, Rovné, Potôček

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 8 z 17

Na Grunde, Močiare, Kapustnice, Nad štokom, Pajung, Kotliny, Kabátky, Lósy, Nad černačom, Mokré luky, Les, Nad pánske lúky, Talár, Zadné hony, Rovinky, Na prídole, Za žľabom, Hajtovky, Nižné medze, Jarabinska, Od Chotára, Flubarg, Za Hombarg, Krivule, Homôľka, Herlín, Medze, Stredné pole, Pod Pustou horou, Pod obrazok, Čapka, Hrnčiarska, Háj, Grófsky les, Lazy, Hrbok, Vyšný Bankut, Kozia hora, Kút, Glavová, Ku kanálu, Rakovky, Pod Pachmatom, Pod brezinky, Lysá hora, Čoliská, Močiar, Za vrchom, Lazy, Ružová hora, Medzi Jarky, Kozí rožok, Buchlica, Do uhliska, Šalgov, Dielniky, Lapanč, Bykoš, Na Bernátku pri Kútoch, Priečky

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 9 z 17

Barčkova, Nižný bankut, Dlhé, Zadné medze, Stadliská, Pod zámkom, Kapustnica, Za Svinkou, Kamenná, Do jasenu, Malé, Do predného lesa, Roveň, Pod Bereniaš, Stará draha, Skalka, dolina Čierny Močiar, Bačička, Pri rybníčku, Lemešanská, Lazy, Hojnik, Hombarg, Liščie, Od duba, Gate, Hora, Tassa, Zalamoviská, Košalkov kút, Kliny, Zajacovka, Zlatá Hora, Sandarová, Psiarina, Pri hati, Veľké lúky, Stredný hrb, Nad Sosienkami, Povrazy, Pod Osičím, Močiare, Čierne Ošiny, Grófska lúka, Adamová, Na čelo, Do korytna, Osemprútie, Čižmárovce, Osičie, Nad Kamennú studňu, Vyšné žľaby, Dolinky, Pod Predným Lesom, Cikora, Sekere, Prehlbené vrchy, Pod barbaričku, Lány, Na Brehu

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 10 z 17

Nižný kamenec, Hrabecuvka, Za stodolu, Kruch, Konské, Pred hlbokým, Za brezu, Za hlinu, Predne gelbeše, Pod krakovcom, Šibeň, Tabuľa od lánov, Štvrťky, Kapustniská, Zadne gelbeše, Cubrík, Mašlejky, Mesaroš, Nad studienkou, Za hlbokým, Dolky, Húšťava, Bučkov lazík, Pavlišov, Vyšný Bankút, Medzi hurkami, Nad studienku, Na slupcu, Na horu, Kamence, Kukuk, Sosny, Oľšiny, Prílohy, Do kopca, Na hline, Hora, Grófska, Od chotara, Za Dankovcami, Okolo Ostrej Hurky, Pod kozim harbom, Nižne gelbeše, Stredné pole, Pri dedine, Chmelník, Pod hlinu, Čeršľa, Pod Babuškami, Pod Sosnami, Nižný Bankút, Makovica, Priehyba, Ornice, Vypalenica, Pod čelom, Pri ostrej hurke, Bocková, Dolina, Vyšne gelbeše

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 11 z 17

Kozi harb, Na hrbe, Pod Skalkou, Pri jutroch, Lazy, Korytna, Žliabky, Popod Pavlišov, Komárnica, Pod Kobyliou horou, Na Lipianskej, Úzke, Strembašovka, Pod Dubom, Záhumienky, Medvedia, Pod lazmi, Zabalovička, Hradisko, Vyšný kamenec, Stredná výška, Fuksov Laz, Hájny les, Kantorské, Šípová dolina, Tichý les, Notarske, Na Doline, Galová, Hlinik, Lieskovce, Žľabina, Farská dolina, Lipy, Hlinisko, Čertova skala, Rovinky, Za horou, Pasienky, Za pasekou, Dolné lúky, Močidla, Horné rovne, Brezianky, Holý grúň, Pašník, Baškov háj, Oblysok i Lespedár II, Sinavereše, Za farou, Pastovník, Zákutie, Dolné rovne, Za krížom, Pasienky, Poľová, Kamence, Prašnica, Bajov, Ponad bučiny

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 12 z 17

Na horách, Hromošík a Popov laz, Potôčik, Jeruzalem, Vysoká, Pri jazere, Marmont, Za Chovaničom, Vašalaty, Nad výšnymi lúkami, Nižné luhy, Brezový hon, Pred voľou, Dolinky, Vojtuvky, Šajba, Za lánom, Kotlaričky, Ku kamennej studni, Ganzúr, Úboč, Horné križovatky, Požáre, Hôrka, Nad Grodek, Pod Plavecké, Na potrhanú, Ostrý hrb, Zadný Hušč, Oblysok, Segedovský vrch, Lazy, Poľianky, Popričky, Chotárne, Peklisko, Vimbarek, Brodky, Povrázky, Vyšné Kamence, Ortáš, Bystrica, Popod dielnice, Na horu, Dlhé stajne, Za humnami, Nad Huščák, Suchá, Stredné lúky, Casté, Poza mlynské, Úboč, Jančovka, Šandorov laz, Ostrý kamienok, Stredné, Laziny, Bančík, Žurá lúka, Šimoláz

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 13 z 17

Pod Grap, Ždiar, Predný Oblaz, Nad hradskou, Vyvýšené rovne, Stupákova poľana, Pastierske, Sklady, Sobkov kút, Doliny, Žiare, Nižná Roveň, Stredná hora, Funduše, Sypký Hrbok, Soví diel, Dedinská voda, Za potôčky, Pod Komárom, Nad Hájnicou, Medzi vodami, Pod rúbaň, Pod Vysokou horou, Výmoly, Hájnik, Táliky, Soliská, Kapustnice, Čierna voda, Čílske, Veľká Sovarňa, Lysá poľana, Kicúrky, Doliny, Pastierske, Na brezianky, Diery, Pod hájenkou, Rybník, Za starým mlynom, Jelení vrch, Huby, Stredná hora, Mlyniská, Hora, Smušky, Vysoká, Za cintorínom, Pod teheľnou, Dolina, Roven Prava, Na čerešne, Očop, Grajnica, Bikvej, Kamenčík, Halkov breh, Mlyn, Chotárna úboč, Kapušianské hony

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 14 z 17

Zadný veľký breh, Karpec, Pod vrchom, Dlhá nivka, Sidorová, Chabznák, Gontove, Rindošov kút, Košariská, Vysoký oblaz, Tolky, Nad cestou, Veľký Domšan, Medzi potokmi, Predná úboč, Kolačkova, Široké, Pod modraňom, Za Hromovcom, Uhliská, Lazy, Úboč, Pod sosnami, Kolárove, Trniny, Vyhliadka, Kupeľný háj, Úbočie, Pisarská dolina, Lázky, Dedinská voda, Losy, Nad Martincom, Lipie, Pri kamenolome, Lúčny vrch, Na čertešik, Dolky, Nad teheľnou, Cepové lazy, Chotárne, Za horou, Na slané mláky, Sedliacka roveň, Pasternik, Vyšná roveň, Pod zámok, Hora, Lysá, Za múrom, Farská lúka, Stračí hon, Pod Vánkovec, Za horou, Zadný Oblaz, Dlhé pole, Pri kríži, Vyšná Roveň, Nad ploty, Rúbaniská

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 15 z 17

Popod zimné, Za mostíkmi, Červená voda, Poľana, Kovanec, Pod Michalkou, Za poľanou, Pod Strážou, Pisarský vrch, Vrchy, Beskyd, Široké pole, Pod Skalkou, Pod zámočkom, Pod lazami, Nad liehovarom, Zimná hora, Kliny, Jutrá, Ivanky, Koreniny, Na želiarky, Na mlákach, Danie Lazy, Na nižnej tabuli, Roveň, Na pustovníkove, Jasienok, Miľava, Predný veľký breh, Mláčky, Chotarný vrch, Rúry, Letovisko, Zadná Dubina, Noviny, Záhumienok, Stedná úboč, Zadné hony, Pri Ivanke, Feckov vrch, Lány, Lovecký vrch, Zadný kopec, Mlynské, Oblysok i Lespedar I, Zadné svahy, Berecin, Zajačia hora, Tehelňa, Hraničné, Pod Kunošom, Dlhé pole, Funduše, Chabziny, Šolcak, Lazy, Antošovky, Stredný láz, Medzi tromi jarkami

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 16 z 17

Vyšná roveň, Popolkova, Malkov kút, Ku roscocháču, Wilec hôrka, Hrádok, Lenarčík, Hankovec, Veľký breh, Stavidlo, Štipakov, Cadivy hon, Roveň, Poľana, Dlhé pole, Vápenisko, Lesýky, Oblizok, Medzi hory, Parlaby, Hrkálky, Lacny hon, Peklisko, Ravasovka, Vyše mosta za Sekčovom, Bencovo, Úboč, Tolhajisko, Na Goldu, Husomedze, Močiar, Konská Lúka, Výhon, Pod kopou, Handžovka, Pod svätým Jánom, Buda, Malá Svinka, Planečka, Na úžine, Duchov vrch, Hanová, Fisere, Grófske Poporciny, Močidlanská, od Rožkovianského, Senčiačka, Hanovec, Vŕšok, Na budove, Okrúhle, Farské, Za Dobošom, Nad lempášom, Oblisek, Starý Poprad, Trnky, Pod stodolkami, Črchľa, Nižná pánska hora

Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie:, 17 z 17

Fedina, Beskyd, Hrb, Úvraty, Vinná studňa, Krivany-Putnov, Pod Očopom, Ortáš, Mokriny, Dlhe, Úboč, Zámok, Pastovník, Šajby, Suchý vrch, Pod Bukovinou, Kopa, Krčmársky vrch, Zadne dlhe, Roveň pod cestou, Zadné Petrovce, Dúbravka, Bzdírky, Povrazy, Ortovisko, Rovný vrch, Podpíla, Kunoše, Do lipia, Zimná studňa, Lazy, Stáje, CHrustie, Pod hradom, Bahnisko, Za starým mlynom, Miženkové kriačky, Hlboké, Maglec, Kútiky

Podobné, Spišsko-šarišské medzihorie:

2161x turistika, 1621x miesto, 116x orientačný bod, 103x turistické informácie, 85x strom, 56x prístrešok, altánok, 38x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x chranený strom, 26x orientačná mapa, 22x studňa, 18x poľovnícky posed, 7x atrakcia, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Spišsko-šarišské medzihorie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://spissko-sarisske-medzihorie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.